Програми

   Українська мова для 5-9 класів з українською мовою навчання нова програма

 Українська література для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин

 Світова література для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвтніх навчальних закладів

Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні програми  для 8-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметівУкраїнська мова. Профільне навчання

10 клас
1.     Збільшити кількість годин  на вивчення розділу «Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів.
2.      Зменшити кількість годин на вивчення розділу «Мова як суспільне явище. Українська мова у світі»


11 клас
1.     Зменшити кількість годин на вивчення розділів «Лінгвістична риторика», «З історії риторики», «Стилістика».
2.     Збільшити кількість уроків РМ ( на підготовку до написання твору (у форматі ЗНО)).


Українська література. Профільне навчання

10 клас
1.     Вилучити з програми вивчення творчості П.Грабовського, зменшити кількість творів І.Франка.

11 клас
1.     Вилучити з програми вивчення творчості О.Турянського, В.Шевчука., зменшити кількість поезій Д.Павличка.

Прохання: збільшити кількість годин на резервний час.


Українська мова та література. Допрофільне навчання

Зауваг щодо програм немає. Проблема – незабезпеченість  підручниками як з мови, так і з літератури.
 МО вчителів української мови та літератури ЗОШ №11