Методична скринька


Міське методичне об’єднання вчителів української мови і літератури м. Мелітополя у 2011 – 2012 рр. працює над проблемою: «Формування компетентної автентичної особистості на уроках української мови і літератури через здійснення особистісно – орієнтовного підходу в полі інноваційної діяльності»
                                      Петренко Надія Вікторівна, 
                                керівник МО, вчитель-методист


Тема: Розвиток творчої особистості засобами новітніх технологій та міжпредметного зв`язку з орієнтацією на оздоровчі методи виховання.

Ціль: виховувати творчу особистість, здатну вміло використовувати набуті знання й навички у повсякденному житті.

Проблеми: недостатня робота над розкриттям здібностей творчих дітей, використання ІКТ на уроках мови і літератури через брак комп`ютерів у кабінеті.

Задачі: активізувати роботу з пошуку творчих здібностей дітей, використовувати на уроках методичні розробки зі збереження здоров`я дитини.