Відкриті уроки

7 грудня відкритий урок у 6 класі з теми "Відмінювання іменників",
учитель ЗОШ № 15 Горбова О. В.


Учитель вищої категорії ЗОШ № 15 Лаковіч А. М.
Відкритий урок на тему: « Проблема морального вибору
людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу за
поемою І.Я.Франка «І. Вишенський».

Мета: продовжити знайомство школярів з поетичною творчістю
    І.Я.Франка; поглибити в учнів уявлення про погляди поета,
    його щире зацікавлення постаттю І.Вишенського; розвивати
    в школярів навики роботи з художнім текстом; на основі по-
    еми «І.Вишенський» дослідити проблему морального вибору
    людини; виховувати повагу, толерантність,почуття патріоти-
    зму.

Тип уроку: інтегрований з використанням елементів текстоцент-
    ричної та здоров'язберігаючої технологій.


Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до поеми, мультиме-
                       дійні засоби наочності.

                                    ПЛАН.

1. Організація класу.

2. Закріплення вивченого матеріалу. За допомогою інтерактиву
   « Сніговий ком» закріпити теоретичний матеріал і дати змогу
  дітям словесно розкріпоститись і почати роботу над поемою.

3.Після вступного слова вчителя за допомогою музичної релаксації
  перша творча група учнів  розкриває основні події  поеми.

4.Група дослідників представляє аналіз поеми ( поетичну лексику,
    поетичну фонетику, поетичний синтаксис, віршування).
  
5.Робота з текстом твору. Учитель ставить запитання,діти відповідають цитатами з поеми.

6.Бесіда про моральний вибір людини. Слайди з добіркою до цієї теми ( якості моральної людини, моральні цінності, притча, духовні
цінності, «золоте» правило моралі).

7.Інтерактив «Відкритий мікрофон».

8.На підтвердження важливості вічних духовних цінностей у музичному супроводі текст молитви (слайди).

9.Підсумок.

10.Пояснити пораду 90-річної журналістки: «Ніхто,крім тебе, не несе відповідальності за своє щастя», підібрати  прислів'я на мо-
ральну тематику.